JEŚLI KTO O SWOICH, A ZWŁASZCZA O DOMOWNIKÓW, NIE DBA, ZAPARŁ SIĘ WIARY - JEST GORSZY NIŻ NIEWIERNY, 1 TYM 5,8

· I KONGRES (2023)


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki II”
(umowa nr: POPUL/SN/0543/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
KONGRESU KS. PRAŁ. WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO, HERBU KORCZAK


Najmłodsi mieszkańcy Sierocińca pw. św. Wacława w Liskowie, fotografia z początku lat 30. XX w.


28 i 29 września 2023 r. w Diecezji Kaliskiej (odpowiednio w Liskowie i w Kaliszu) odbyła się I edycja Kongresu
ks. prał. Wacława Blizińskiego, herbu Korczak


Patronat honorowy nad I edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Bp Damian Bryl, Biskup Kaliski, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła także Marlena Malag, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a także dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL Minister Edukacji i Nauki oraz Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16 sierpnia 2023 r. przypadała 100 rocznica uchwalenia przez Sejm II RP I kadencji ustawy o opiece społecznej – czyli aktu, regulującego kwestie prawne związane z opieką społeczną w latach 1924–1991. Głównym inicjatorem ustawy był ówcześnie sprawujący posługę Proboszcza w parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie jak i mandat poselski ks. prał. Wacław Bliziński.

Celem Kongresu jest popularyzacja, w ramach solidarności międzypokoleniowej, duchowości, postaci, osiągnięć oraz sprawdzonych metod pracy ks. prał. Wacława Blizińskiego.


Dzięki żarliwej działalności Księdza Prałata, Lisków, stał się w dwudziestoleciu międzywojennym, żywym symbolem Katolickiej Nauki Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem odrodzenia polskiej wsi, jak i likwidacji negatywnego stereotypu chłopa. W wielu innych rejonach naszej Ojczyzny korzystano z liskowskich dobrych praktyk dotyczących samowystarczalności wraz podnoszeniem wydajności pracy, tak aby zdobyć więcej środków do niesienia pomocy bliźnim.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły są  myślami ks. prał. Wacława Blizińskiego. W debatach uczestniczyć będzie kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

Udział w Kongresie ks. Wacława Blizińskiego, herbu Korczak był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia formularza rejestracji oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od I edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami.


 

DO ZOBACZENIA NA

II EDYCJI KONGRESU
KS. PRAŁ. WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO, HERBU KORCZAK

WKRÓTCE ZOSTANĄ PODANE SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE DATY I MIEJSCA II EDYCJI KONGRESU