JEŚLI KTO O SWOICH, A ZWŁASZCZA O DOMOWNIKÓW, NIE DBA, ZAPARŁ SIĘ WIARY - JEST GORSZY NIŻ NIEWIERNY, 1 TYM 5,8

· KARTA KONGRESU


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki II”
(umowa nr: POPUL/SN/0543/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK


Podpisanie Karty Kongresu ks. prał. Wacława Blizińskiego, herbu Korczak było zwieńczeniem wcześniejszych deklaracji wsparcia działań na rzecz wspólnej pracy na chwałę Pana Boga i naszej Ojczyzny.Treść Karty Kongresu ks. prał. Wacława Blizińskiego, herbu Korczak

dostępna jest w formacie *.pdf po kliknięciu

TUTAJ (1,2 MB)